Select Page

V letošnjem šolskem letu so učenci spet pridno prebirali knjige za bralno značko. Prireditev ob zaključku bralne značke so na podružnici Center 25.4.2013 pripravili s pomočjo našega dramskega krožka. Dramski krožek nižje stopne OŠ Simona Jenka zajema deset učenk in učenca. Skozi celo leto raziskujemo razna dramska besedila, se vadimo v improvizaciji, v govorništvu in nastopanju in se zabavamo.

Za konec šolskega leta smo pripravili muzikal Juri Muri v Afriki. Muzikal zajema poleg dramskih točk tudi veliko plesa in petja. V polni telovadnici na OŠ Center smo poželi velik aplavz.

Pohvala gre vsem ustvarjalnim učenkam in učencu dramskega krožka naše šole.

 

BralnaNastop4 BralnaNastop3 BralnaNastop1
BralnaNastop2

Mentorica Jerneja Langus