Select Page

Obvestila o spremembah in navodila– učbeniški sklad 2013/2014

Spremembe:

V naslednjem letu bo prišlo do nekaterih sprememb učbenikov in delovnih zvezkov (v nadaljevanju DZ) zaradi prehodov iz starih na nove učne načrte, nekaterim učbenikom pa je ministrstvo podaljšalo veljavo, zato ostajajo v uporabi. Novosti so označene na seznamih. Učenci junija prejmejo sezname gradiva pri svojih razrednikih oz. so dostopni tukaj.

Vračanje kompletov učbenikov za o leto 2012/2013 poteka po urniku.

 

Novosti:

Nov učbenik za družbo 4. in 5. razred.

Učenci 6., 7., 8., 9. razreda bodo uporabljali nove učbenike za naravoslovje in biologijo. Za vse uporabnike učbeniškega sklada bomo priskrbeli te učbenike.

 

Delovni zvezki:

Posodobljeni DZ pri slovenščini za 6. in 9. razrede

Posodobljeni DZ za kemijo

Posodobljeni DZ za matematiko

Nov DZ za kemijo 8. in 9. razred

 

Za nakup delovnih zvezkov in potrebščin poskrbijo starši. Potrebščine, ki so uporabne od prejšnjih let, ne kupujte na novo.

 

UČBENIŠKI SKLAD

Še vedno se ravnamo po sistemu, da je vsak učenec avtomatski uporabnik sklada. Kdor ne želi izposoje učbenikov iz sklada, mora izpolniti odjavnico, posredujejo knjižničarki. Odjavnico oddajo izpolnjeno in podpisanov fizični obliki.