Select Page

V preteklem tednu ste starši petošolcev dobili na dom formular, v katerem poizvedujemo, ali bo vaš otrok v naslednjem letu ostal učenec naše šole tudi v 6. razredu. Podatke potrebujemo za načrtovanje dela v prihodnjem šolskem letu. Normalizacijo (delitev otrok v nove 6. razrede) bo kot vedno pripravila šolska svetovalna služba.

Glede obnove PŠ Center še ni jasno, kdaj in kako bo potekala. Za obnovo si že dolgo prizadevamo, ko pa bo do tega prišlo, bomo ustrezno načrtovali pouk. Če bo potrebno pouk prilagajati adaptaciji, bomo imeli roditeljske sestanke, na katerih boste starši natančno obveščeni o vsem. Nedvomno bomo upoštevali tudi popoldanske izvenšolske dejavnosti  otrok.

 

ravnatelj

Rudolf Planinšek