Select Page

V A B I L O – pdf

 

 na 2. sejo,  v šolskem letu 2013/2014,  sveta staršev Osnovne šole Simona Jenka Kranj,  ki bo v torek, 27. 5. 2014 ob 18.00 uri, v zbornici matične šole

 Dnevni red: 

  1. Pregled in potrditev zapisnika 1.  seje sveta staršev  za  šolsko leto  2013/14
  2. Obvestilo o diferenciaciji
  3. Nadstandardni programi
  4. Učbeniki za šolsko leto 2014/2015
  5. Seznanitev s spremembami v šolskem letu  2014/2015
  6. Pobude, predlogi in vprašanja

Predsednik sveta staršev
Jože Lombar