Select Page

Z začetkom šolskega leta 2014/2015 se bo v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, v postopku sprejemanja v Državnem zboru pa je tudi sprememba Zakona o šolski prehrani.

Učenci bodo lahko pridobili subvencijo za šolsko prehrano PO ENAKIH MERILIH (lestvici) kot v tem šolskem letu, POENOSTAVLJA SE POSTOPEK pridobivanja pravice. Tako staršem NE BO VEČ TREBA ODDAJATI VLOG za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Upravičenost do tega bo izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki bo ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato NI POTREBNO, razen če družina NIMA veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014. 

Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.