Select Page

Učenci 2. do 9. razreda začnejo  s poukom na vseh enotah šole v ponedeljek,

1. septembra 2014 ob 8. 20 uri.

Pouk bo trajal do 11. 50 ure (4 ure pouka).

Za učence razredne stopnje bo organizirano podaljšano bivanje. Jutranjega varstva prvi šolski dan ni.

Vsi učenci dobijo šolsko malico, možno bo tudi kosilo.

Učenci bodo prejeli učbenike iz učbeniškega sklada.

Dobrodošli spet v šoli!