Select Page

Pinesta, d. d. d. bo tudi v letošnjem letu organizirala zdravstveno letovanje in letovanje za otroke iz MO Kranj.

Zdravstveno letovanje šolskih otrok v letu 2015

v »Mladinskem hotelu PINESTA« – NOVIGRAD

 

Obveščamo vas, do bodo v Pinesti tudi v letošnjem letu organizirali zdravstveno letovanje in letovanje za otroke iz mestne občine Kranj.

POGOJI IN NAČIN PRIJAVE:

V zdravstvenih kolonijah lahko letujejo otroci rojeni v letih 2000 – 2010. 

Šolski dispanzer v Kranju bo z vpisom otrok  pričel v sredo  8.4.2015!

 

Izbrani zdravniki in pediatri bodo v kolikor jim to dopuščajo pogoji ZZZS (»Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le  tisti otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (več kot dvakrat v asu od preteklega razpisa – feb. 2014) ali so bili pogosteje bolani (zapis v medicinski dokumentaciji več kot dvakrat v asu od preteklega razpisa – feb.2014).« predlagali otroke s poudarjeno zdravstveno indikacijo, za kar jim bodo izstavili ustrezno napotnico.

 

Prispevek staršev za zdravstveno letovanje je:

  • 150,00 € za 10 dni (z napotnico)
  • 360,00 € z a10 dni (brez napotnice)Plačljivo v treh ali štirih obrokih. Izmene:
  • **drugi otrok v družini brez napotnice ima 10%**
  • 3.7.(petek) – 13.7.2015 (pon.)
  • 13.7.(pon.) – 23.7.2015 (čet.)
  • 23.7. (čet.) – 2.8.2015 (ned.) ter
  • 2.8.(ned.) – 12.8.2015 (sreda)

 

V zdravstvenih kolonijah lahko letujejo tudi otroci pri katerih ni prisotna nobena od indikacij. V takem primeru starši svoje otroke prijavijo na sedežu družbe Pinesta, d.o.o.  Kranj, Savska cesta 34,4000 Kranj (bivša »Trenča«).

Informacije lahko dobite na telefonski številki 04/20-13-750 ali 068 633 464 ter na elektronski naslov info@pinesta.com. Starši naj imajo poleg št. osebnega dokumenta tudi  številko kartice ZZZS.

***Prijave otrok se zbirajo na Pinesti d.o.o. do konca šolskega leta!***

 

Učenci za prehod državne meje potrebujejo osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).