Select Page

Opisi aktivnosti, ki so potekale v okviru projektnega dneva nenasilja.

V letošnjem šolskem letu smo na naši šoli namenili veliko dejavnosti nenasilju, tudi projektni dan je bil v celoti posvečen le-temu, saj vemo, da je lažje preprečevati kot pa zdraviti. Aktivnosti v razredih so bile različne in pestre. Izvajali so jih učitelji, razredniki in zunanji sodelavci. Večina aktivnosti je temeljila na skupnem delu in sodelovanju.