Select Page

Zaradi kadrovskih sprememb in bolniških odsotnosti, prihaja do sprememb jedilnikov, ki so objavljeni na spletu.

Skupin za prehrano