Select Page

Spoštovani starši!

Vabimo vas na predavanje z naslovom Znanje o čustvih za manj medvrstniškega nasilja v šoli, ki bo 17. 11. 2015 ob 17.30 na Matični šoli. Predaval bo dr. Mitja Muršič iz Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti Ljubljana.

Po predavanju vam bomo predstavili prve rezultate projekta Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v VIZ in dejavnosti, ki smo jih v šoli že pripravili za učence. Prav tako vam bomo predstavili kaj še v okviru projekta načrtujemo.

Verjamemo, da boste na predavanju dobili koristne informacije, zato si želimo vaše udeležbe. Hkrati pa boste z vašo prisotnostjo podprli naša prizadevanja, da bi skupaj z učenci in z vami soustvarili varno šolsko okolje.

Ravnatelj
Rudolf Planinšek