Select Page

Obveščamo vas, da morate izpolnjeno vlogo oddati najkasneje do 23. SEPTEMBRA 2016.

Da bi omogočili vsem našim učencem, da se udeležijo obveznih dejavnosti v okviru pouka, ki potekajo izven učilnice (kulturni dnevi, tehnični dnevi ipd.) oz. otrokom v našem vrtcu (dnevi dejavnosti v vrtcu), smo v Šolskem skladu sklenili, da pripravimo razpis za dneve dejavnosti.