Select Page

Otroški parlament –  šol. leto  2016/17 – OTROCI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI

 

Tema letošnjega parlamenta je bila OTROCI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI.

 

Šolski parlament je bil izveden 17. marca 2017. Udeležili so se ga predstavniki iz vsakega oddelka od 6. do 9. razreda. Učenci so razpravljali o vsebinah, ki so bile na srečanjih mentorjev pred izvedbo šolskih parlamentov še posebej izpostavljene. Na koncu so bili sprejeti naslednji sklepi:

  •   Načrtovanje prihodnosti je smiselno.
  •   Na poti do cilja je zelo pomembno, kaj razmišljamo o sebi.
  •   Podpora staršev je za nas pomembna.
  •   Pomembno je, da sledimo svojim sanjam ter da ne odnehamo, če naletimo na ovire. Kljub zastavljenim ciljem moramo biti odprti tudi za druge možnosti, saj nas življenje lahko tudi preseneti.
  •   Prijatelji iz otroštva/najstništva so pomembni tudi v prihodnosti.
  •   Vrednote, ki nas bodo v prihodnosti vodile, so zdravje, družina, prijateljstvo, kvalitetno preživljanje prostega časa in denar.
  •   Želimo živeti v varnejšem, prijaznejšem svetu brez nasilja (vojn) in revščine. Za nas je pomembna tudi lokalno pridelana hrana.
  •   Tudi sami sooblikujemo svet, v katerem bomo živeli, s skrbjo za okolje, tako da nismo nasilni in da se trudimo zmanjšati družbene razlike med ljudmi.
  •  Morebitne težave, ki nas lahko doletijo v prihodnosti so (naravne) nesreče, invalidnost, onesnaženost okolja, izguba bližnjega, vojne, prepiri, bolezni, revščina, osamljenost, izguba doma. Nekatere težave lahko premagamo sami s pogovorom, pomočjo bližnjih, pozitivnim razmišljanjem… Del odgovornosti pa mora prevzeti tudi skupnost, v kateri živimo (občina, država).

 

Pet predstavnikov šole (Lana Druškovič, Petja Zala Šorli, Lucija Brina Arvaj, Lovro Šarabon in Rebeka Kregar) se je 22. marca 2017 udeležilo občinskega otroškega parlamenta v Kranju. Aktivno so sodelovali na delavnici na kateri so razpravljali o novih znanjih in kompetencah, ki jih bodo potrebovali v prihodnosti. Lana Druškovič je bila z glasovanjem sprejeta tudi na udeležbo na državni otroški parlament kot novinarka in fotografinja.

 

mentorica: Urška Glastovec