Select Page

Šolska skupnost učencev je na 1. seji predstavnikov oddelkov za letošnje šolsko leto sprejela letni načrt dela in izvedla volitve. V letni delovni načrt smo zapisali dve zbiralni akciji odpadnega papirja (oktober 2017 in april 2018), zbiralno akcijo hrane (zadnji teden novembra in novoletni sejem), zbiranje šolskih potrebščin (maj 2018). Preko celega leta bomo zbirali plastične zamaške, obravnavali aktualna (šolska, mladostniška) vprašanja, skrbeli za medgeneracijsko povezovanje, druženje in sodelovanje. V okviru šolskega parlamenta bomo obravnavali vprašanja, povezana s letošnjo temo “Šolstvo in šolski sistem”. Pripravili se bomo na sodelovanje na občinskem in državnem otroškem parlamentu.

Na seji so bile izvedene tudi volitve za predsednika in podpredsednika šolskega parlamenta.

Predsednica šolskega parlamenta 2017/18 je GAJA BUMBAR,
njena namestnica pa NASTJA REGINA BONCELJ.

Obema učenkama čestitamo za izvolitev in jima želimo uspešno delo!