Select Page

Šolska proslava v spomin na Simona Jenka, po katerem nosi ime naša šola.

 

SPOMNILI SMO SE PESNIKA, PO KATEREM NOSI IME NAŠA ŠOLA

 

Šolska proslava v spomin na Simona Jenka, po katerem nosi ime naša šola, se je začela s pesmijo Jesenska, ki jo je zapel šolski pevski zbor.

V nadaljevanju so devetošolci odigrali predstavo o Vajevcih. Vajevci je bila skupina sedmih ljubljanskih gimnazijcev, ki so ustvarjali literarni rokopisni list Vaje (odtod ime). Skupino so sestavljali Vaclav Bril, Fran Erjavec, Simon Jenko, Valentin Mandelc, Valentin Zarnik, Martin Polše in Ivan Tušek. S svojim literarnim delovanjem so postavljali temelje današnjemu slovenskemu besednemu ustvarjanju. Devetošolci so tudi recitirali nekaj odlomkov in njihovih del in pesmi. Za predstavo so vadili približno 14 dni, enkrat so jo že odigrali, in sicer v Prešernovem gaju v petek, 21. 10. 2017, ko je bilo tam srečanje pisateljev.

Šolska proslava se je nadaljevala z recitacijo treh znanih Jenkovih pesmi (Gora, Sorško polje, Naš maček), ki so jih na Centru recitirale Irina Vehovec, Karin Štupar in Manca Omersa, na Matični šoli pa Eva Pečar, Amadej Šimenec in Pia Kregar. O Jenkovem življenju sta nas na Matični šoli poučila Gaja Bumbar in Bine Kovačič, na Centru pa Tea Grims in Ruby Pelko. Vmes in koncu  je proslavo popestril šolski pevski s pesmima Le predi, dekle, predi in Svetlo sonce.

 

Žan Gasser Rakovec, 7. č