Select Page

V petek, 23. 3. 2018, bo naša šola sodelovala na čistilni akciji Očistimo Kranj.

 

Zadeva: Sodelovanje OŠ Simona Jenka Kranj na čistilni akciji

     Očistimo Kranj – Kranj ni več usran 2018

 

Povratek za vse vozače ob 12:15!

 

V petek, 23. 3. 2018, bo naša šola sodelovala na čistilni akciji Očistimo Kranj – Kranj ni več usran 2018, ki jo organizirajo kranjski taborniki v povezavi z Mestno občino Kranj.

 

Na akciji bodo sodelovale vse enote naše šole. Pouk bo trajal:

 

  • Za razredno stopnjo do 10.10, nato bosta dobri dve šolski uri namenjeni čiščenju, ki se konča 11.50.
  • Za predmetno stopnjo do 10.10, nato bosta dve šolski uri namenjeni čiščenju, ki se konča do 11.50.

 

Razpored čiščenja na matični šoli in na šoli Center bo z vodstvom šole uredil Klemen Markelj. Na podružničnih šolah to uredijo vodje šole. Učenci 1. razreda naj urejajo okolico šole.

 

Kranjski taborniki bodo poskrbeli za zaščitna sredstva, vrečke in odvoz smeti. Navodila glede pobiranja in ločevanja odpadkov še sledijo.

 

RAZREDNA URA PO ČISTILNI AKCIJI NA TEMO NIČ EMBALAŽE – NIČ ODPADKOV

 

V času čiščenja naj vsak razred posname nekaj fotografij poteka čiščenja. Pozorni bodite tudi na najdene odpadke. Nenavadne, čudne in smešne stvari fotografirajte.

 

Na  uri oddelčne skupnosti (razredni uri) nato naredite razredni plakat na temo Nič embalaže – nič odpadkov. Vsak razred naredi en plakat. Na njem prikažite:

  • Kako bi lahko zmanjšali količino embalaže ?
  • Praktični primeri
  • Kje jih lahko že uporabimo ?

 

Plakate izdelajte do petka, 8. 4. 2018 in jih potem razstavite na razstavi v avlah naših šol.

 

 

V Kranju, 13. 3. 2018                                                                             Klemen Markelj, vodja akcije