Select Page

Obveščamo vse starše o vzrokih za občasno spremenjene jedilnike.

 

OBVESTILO

 

Celotna prehrana na naši šoli temelji na javnih naročilih izbranih dobaviteljev. Trudimo se, da znotraj okvirnih sporazumov pripeljemo v šole tudi lokalne dobavitelje hrane, ki imajo lokalno pridelana živila in v okviru zelenih naročil označujemo te izdelke tudi z zeleno barvo na jedilnikih. Trudimo se, da bi bilo teh živil vedno več. Organski odpadki, ki jih ustvarimo v šolah, so za vse strošek in trudimo se, da bi bilo teh odpadkov čim manj. Podružnične šole, ki same pripravljajo obroke hrane, imajo pri tem bolj odprte roke, saj imajo manj učencev in se da bolje izkoristiti hitreje pokvarljiva živila- sadje in zelenjava.
Večkrat pa se ne pokriva z jedilnikom in zato obveščamo starše, da je ekonomičnost šol ena izmed ciljev dobrega finančnega poslovanja. Delujemo po načelih dobre gospodinje, moramo pa se držati zakonsko določenih zdravstvenih in sanitarnih standardov (HACCP). Zato se dogaja, da spremenimo jedilnik na kakšni od podružničnih šol, ne samo zaradi dobaviteljev, ki pripeljejo včasih neustrezno robo, ampak tudi zaradi hitro pokvarljivih živil, ki morajo iz skladišča.
Na matični šoli imamo s tem manj težav, saj je centralna kuhinja, ki obroke pripravlja še za razvoz.

Skupina za prehrano