Select Page

V Kranju je dežurno varstvo za otroke organizirano v prostorih Kranjskih vrtcev. Trenutno poteka v enoti Najdihojca.

Starši, ki potrebujete dežurno varstvo za svojega predšolskega otroka od 2. do 6. 11. 2020 to sporočite najkasneje jutri, to je v petek, 30.10., do 8.00 na e-naslov mateja.urbiha@guest.arnes.si ali kot odgovor na sporočilo, ki ste ga prejeli v e-asistentu.

Napišite ime in priimek otroka, skupino, v kateri je v našem vrtcu, kdaj bo prihajal v vrtec in kdaj odhajal.
Varstvo je možno le za otroke, katerih oba starša morata biti obvezno na delu. To izkažete s potrdilom, ki ga prineste s seboj v dežurni vrtec. Prav tako prinesite s seboj izjavo o zdravstvenem stanju otroka. Oboje ste dobili v sporočilu v e-asistentu oz. vam bomo posredovali, če e-asistenta ne uporabljate.

Podatke o dežurnem vrtcu lahko poiščete tudi na spletni strani Kranjskih vrtcev.