KAKŠEN VRT ŽELIMO?

ŠOLSKI EKOVRT »CENTER«
Vrt okoli naše šole je neprecenljiv, zato ga želimo urediti.
Naš cilj je urejena celostna podoba šolskega vrta, v katerem se prepletajo tematski vrtovi:
ZELENJAVNI VRT
 • ureditev gredic za gojenje sezonske zelenjave
 • postavitev lesene ograje za zaščito pred nepovabljenimi gosti
 • postavitev kompostnika, kjer kompostiramo odpadke z vrta in bio odpadke iz učilnic
 • ureditev zbiralnika vode za potrebe zalivanja vrta
 • postavitev vrtne lope za spravilo orodja
ZELIŠČNI VRT
 • ureditev obstoječe gredice
 • označitev zelišč z napisi na tablicah
CVETLIČNI VRT
 • ureditev cvetlične grede ob vhodu
DREVESNI VRT
 • obnovitev drevesne učne poti, namestitev tabel z opisi dreves
 • zasaditev dreves, ki so pomembna z didaktičnega vidika (učenje o drevesnih vrstah)- veliko dreves že imamo: javor, lipa, gaber, tulipanovec, smreko..), dosadili bi še bor, bukev, macesen (pripraviti NAČRT bodočih zasaditev)
 • obrezati in oblikovati obstoječe okrasno grmičevje, požagati drevesa ob teh grmih
 • obnoviti drevored japonskih češenj do bivše ekonomske šole
IGRALNI VRT
 • pod obstoječa igrala dodati podloge
 • pokriti peskovnik in prekopati (in dodati) mivko
 • postaviti kamnit umivalnik
SADNI VRT
 • posaditi oreh
 • ob zelenjavnem vrtu posaditi jagodičevje (ribez, kosmulje, robide…)
TRAVNIK
 • na del zelenice zasejati travniške cvetlice in kositi le dvakrat letno
ŠE VEČ IDEJ!!!
 • Ureditev naravoslovne učilnice.
 • Povezati šolski vrt z vrtom sosednega Hortikulturnega društva.
 • Postavitev doprsnega kipa Simona Jenka.
 • Klopce za počitek na več mestih v šolskem vrtu.
 • Stojala za kolesa pred šolo.
 • Hotel za žuželke, ptičje hišice, valilnice…
Načrti so veliki, a verjamemo, da jih bomo po majhnih korakih  in s pridnim delom uresničili.
Mentorici: Vilma Kumše, Nataša Šefer
Kranj, jesen 2011