Sodelujemo v programu Šolski ekovrt

Izvajalec: Inštitut za trajnostni razvoj
Vodja: Anamarija Slabe, univ. dipl. inž.
kmetijstva
Partner: FiBL – Forschungsinstitut für den
biologischen Landbau, Frick, Švica

Mentorici: Vilma Kumše in Nataša Šefer
Več o programu:
http:/www.solskiekovrt.si/