Šola

 

 

PODRUŽNICA CENTER
naslov šole: Komenskega 2, 4000 Kranj
vodja šole: Mirjam Bajželj
tel.: 04 / 255 96 70
 E – mail: osljsjce@osjenka.si
MATIČNA ŠOLA

tajništvo:

04 / 255 97 00

zbornica Ul. XXXI. divizije 7a:

04 / 255 97 16

zbornica Komenskega 2:

04 / 255 96 70

svetovalna služba:

04 / 255 97 12 (psihologinja)
04 / 255 96 99 (psihologinja)
04 / 255 96 97 (pedagoginja)

blagajna – obračun oskrbnin:

04 / 255 97 13

spletna stran:

www.osjenka.si

E – mail:

o-sjkranj.kr@osjenka.si

št. transakcijskega računa:

01252 – 6030657767

davčna številka:

SI 430 26 141

matična številka:

5083192000