Fibonacci

Projekt FIBONACCI je mednarodni projekt, ki je namenjen pospeševanju eksperimentalnega poučevanja in raziskovalnega učenja naravoslovja in matematike. Posebna pozornost jr namenjena tudi sočasnemu razvoju materinščine in vključevanju širše družbene skupnosti v izobraževalni proces.

Projekt je nadaljevanje projekta Pollen, v katerem je Slovenija uspešno sodelovala v preteklih treh letih.

V projektu sodeluje 25 institucij iz 21 držav. Nosilka projekta v Sloveniji je Pedagoška fakulteta v Ljubljani.

V ospredju projekta je podpora učiteljem za njihovo delo v razredu.

Več o projektu:

www.fibonacci-project.eu
www.fibonacci-project.si

 

V  mesecu oktobru 2010 so bili na uradnem obisku v Sloveniji sodelavci in opazovalci mednarodnega projekta Fibonacci iz tujine. več o dogodku…

 

PREDSTAVITEV  PLAKATA  NA  MEDNARODNEM  SEMINARJU  V PARIZU

plakat Pariz

 Na šoli hranimo zbirke pripomočkov(glej meni),

ki so v okviru projekta Fibonacci na voljo za izposojo.

Kontaktna oseba za izposojo:
Nataša Šefer: natasa.sefer@gmail.com