Select Page

Izbirni predmeti

 

Neobvezni izbirni predmeti 2018/19

 

Za učence 4., 5., 6. in 7., 8., 9.  razreda

 

MATIČNA ŠOLA

Predmet Učitelj
nemščina 4., 5., 6. razred Darja Mur
računalništvo 4., 5. razred Urška Glastovec
šport 4., 5., 6. razred Andrej Pirc
tehnika 4., 5., 6. razred Irena Pavlin
umetnost 4., 5., 6. razred Mojca Konjar
Italijanščina 7., 8., 9.  razred Milica Ješe

 

CENTER

Predmet Učitelj
nemščina 4., 5., 6 razred Darja Mur
računalništvo 4., 5., 6. razred Urša Glastovec
Italijanščina 7., 8., 9.  razred Milica Ješe

 

PRIMSKOVO

Predmet Učitelj
nemščina 4., 5. razred Darja Mur
računalništvo 4., 5. razred Luka Flajnik
šport 4., 5. razred Vlasta Godnič

 

TRSTENIK

Predmet Učitelj
nemščina 4., 5. razred Darja Mur
tehnika 4., 5. razred Irena Pavlin

 

GORIČE

Predmet Učitelj
nemščina 4., 5. razred Darja Mur
tehnika 4., 5. razred Irena Pavlin
računalništvo 4., 5. razred Luka Flajnik

 

Učenci imajo tedensko 2 uri neobveznega izbirnega predmeta nemščina in italijanščina ter 1 uro na teden neobveznega izbirnega predmeta računalništvo in tehnika.

 

Obvezni izbirni predmeti 2018/19

 

Učenci morajo imeti v 7., 8. in 9. razredu 2 uri izbirnih predmetov. Učenci, ki obiskujejo Osnovno glasbeno šolo z veljavnim programom, so izbirnih predmetov opravičeni, če prinesejo ustrezno potrdilo.

 

  1. razredi

MATIČNA ŠOLA

Predmet Učitelj
Nemščina 1 (NI1) Jakob Zenjilovski
Šah Miha Škrlj
Likovno snovanje 1(LS1) Romana Renko
Sonce, Luna, Zemlja (SLZ) Nataša Primožič
Sodobna priprava hrane (SPH) Irena Hudobivnik
Šport za sprostitev (ŠSP) Dušanka Jazbec
Urejanje besedil (UBE) Urška Glastovec

 

CENTER

Predmet Učitelj
nemščina 1 (NI1) Jakob Zenjilovski
organizmi v naravi (ONA) Tatjana Vidic
šport za sprostitev (ŠSP) Robert Kukovič

 

  1. razredi

MATIČNA ŠOLA

Predmet Učitelj
Nemščina 2 (NI2) Jakob Zenjilovski
Likovno snovanje 2 (LS 2) Romana Renko
Multimedia (MME) Urška Glastovec
Poskusi v kemiji (POK) Zala Slapar
Izbrani šport – nogomet (IŠN) Dušanka Jazbec

 

CENTER

Predmet Učitelj
Nemščina 2 (NI2) Jakob Zenjilovski
Multimedia (MME) Urška Glastovec
Izbrani šport – odbojka (IŠO) Jana Sivec
Poskusi v kemiji (POK) Tatjana Vidic

 

  1. razredi

MATIČNA ŠOLA

Predmet Učitelj
Nemščina 3 (NI3) Jakob Zenjilovski
Računalniška omrežja (ROM) Urška Glastovec
Šport za zdravje (ŠZZ) Vlasta Godnič
Načini prehranejvanja (NPH) Irena Hudobivnik
Kemija v življenju (KEŽ) Zala Slapar

 

CENTER

Predmet Učitelj
Nemščina 3 (NI3) Jakob Zenjilovski
Šport za zdravje (ŠZZ) Jana Sivec
Likovno snovanje 3 (LSN3) Erna Okorn
Računalniška omrežja (ROM) Urška Glastovec
Šah Miha Škrlj
Kemija v življenju (KEŽ) Tatjana Vidic