Select Page

Učenci

Vsako šolsko leto konča obvezno šolanje na Osnovni šoli Simona Jenka Kranj okoli 100 učencev.