Select Page

Vajeništvo

Ministrica, pristojna za izobraževanje, je 9. 1. 2017 sprejela sklep o uvedbi poskusa vajeniške oblike izvedbe programov srednjega poklicnega izobraževanja, s katerim so se v šolskem letu 2017/2018 določeni izobraževalni programi na določenih šolah  začeli izvajati tudi v vajeniški obliki. V šolskem letu 2018/2019 se je mreža šol in programov, v katerih se dijaki lahko izobražujejo tudi v vajeniški obliki, nekoliko dopolnila, prav tako tudi za vpis v šolsko leto 2019/2020. V naslednjem šolskem letu ostaja mreža šol in programov, v katerih se je možno izobraževati tudi v vajeniški obliki, enaka kot v šolskem letu 2019/2020.

V šolskem letu 2020/2021 se bodo tako lahko dijaki v nekaterih izobraževalnih programih na nekaterih šolah izobraževali v vajeniški obliki, in sicer v programih:

 • Mizar na Šolskem centru Novo mesto, Šolskem centru Slovenj Gradec, Šolskem centru Nova Gorica in Šolskem centru Škofja Loka,
 • Kamnosek na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana,
 • Oblikovalec kovin -orodjar na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, Šolskemu centru Škofja Loka, Šolskem centru Novo mesto, Šolskem centru Nova Gorica in na Tehniškem šolskem centru Maribor,
 • Gastronomske in hotelirske storitve na Srednji šoli Izola in Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci,
 • Steklar na Šolskem centru Rogaška Slatina,
 • Papirničar na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad (program se bo izvajal samo v vajeniški obliki),
 • Slikopleskar – črkoslikar na Šolskem centru Kranj in Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor,
 • Strojni mehanik na Šolskem centru Novo mesto, Šolskem centru Škofja Loka, Šolskem centru Velenje in Šolskem centru Krško – Sevnica,
 • Zidar na Šolskem centru Kranj, Šolskem centru Novo mesto in Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana,
 • Elektrikar na Šolskem centru Kranj in Šolskem centru Velenje,
 • Mehatronik operater na Šolskem centru Novo mesto, Srednji tehniški šoli Koper in Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, ter
 • Klepar – krovec na Šolskem centru Ptuj.

 

V razpisu so ti programi na navedenih šolah posebej označeni z * in s pripisom, da se bo program izvajal tudi v vajeniški obliki.

Vajeniška oblika izobraževanja se od obstoječe tako imenovane šolske oblike izobraževanja razlikuje samo v tem, da se večji del izobraževanja izvede pri delodajalcu. V vajeniški obliki izobraževanja se namreč vsaj polovica oziroma 50 % izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (okvirno 56 tednov v treh letih), medtem ko je ta delež v šolski obliki izobraževanja nižji in znaša povprečno 22 % oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih.

Delodajalce, pri katerih so na voljo vajeniška učna mesta, lahko kandidati najdejo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pod rubriko Vpis v srednje šole in naslovom Učna mesta oziroma na povezavi: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/ in na povezavi www.mojaizbira.si.

Seznam delodajalcev se bo še dopolnjeval in bo na voljo na predhodno navedenih šolah, kjer bodo kandidatom za vpis v vajeniško obliko izobraževanja tudi sicer na voljo vse informacije v zvezi z vpisom, sklenitvijo vajeniške pogodbe in izobraževanjem na način vajeništva.

Šole, ki bodo izvajale vajeniško obliko izobraževanja, bodo izvajale tudi običajno šolsko obliko izobraževanja, v sklopu katere se praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih izvaja na podlagi kolektivne ali individualne učne pogodbe. Obe obliki izobraževanja, tako vajeniška kot šolska, sta si enakovredni in zagotavljata udeležencem povsem enak standard izobrazbe, enako poklicno kvalifikacijo in enako možnost za nadaljevanje izobraževanja. Prednost vajeniške oblike pa je, da udeležencu omogoča zgodnejši stik s potencialnim delodajalcem in nabiranje praktičnih izkušenj, ki so pomembne za poklicno kariero, saj večajo možnosti za zaposlitev po končanem izobraževanju. V času izobraževanja ima dijak, ki se bo v programu izobraževal v vajeniški obliki, povsem enake pravice in obveznosti kot dijak, ki bo v isti program vpisan v šolski obliki.

V primeru omejitve vpisa v izobraževalni program na izbrani šoli, kjer se bo izvajal program tudi v vajeniški obliki, ima pri vpisu kandidat, ki bo v roku predložil vajeniško pogodbo, to je najkasneje do začetka izbirnega postopka (16. 6. 2020), prednost pred kandidati, ki se bodo v ta program prijavili v šolski obliki izvedbe izobraževalnega programa. Kandidat s pravočasno dostavljeno vajeniško pogodbo bo namreč iz izbirnega postopka izvzet.

Kandidati, ki se želijo izobraževati v vajeniški obliki v navedenih izobraževalnih programih in izbranih šolah, izpolnijo enako prijavnico kot vsi kandidati za vpis v srednjo šolo, pri navedbi programa pa morajo pripisati informacijo, da gre za vajeniško obliko (primer: Izobraževalni program: MIZAR – VAJENIŠKA OBLIKA).

Prijavni in vpisni postopek v izobraževalni program, ki se bo izvajal tudi v vajeniški obliki, je povsem enak kot prijavni in vpisni postopek v izobraževalni program, ki se bo izvajal v redni šolski obliki. Roki, določeni z rokovnikom za vpis v srednje šole, veljalo za vse kandidate, ki se prijavljajo na vpis ne glede na različni izvedbi izobraževalnega programa.