Select Page

Hišni red

HIŠNI RED – Osnovne šole Simona Jenka Kranj

Kranj, februarja 2018

Na podlagi Zakona o Osnovni šoli (UL RS, št. 81/06), 31.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Osnovni šoli (UL RS, št. 102/07) in po predhodno opravljeni obravnavi na sestanku kolektiva dne 31. 1. 2018 je ravnatelj Osnovne šole Simona Jenka Kranj sprejel naslednji Hisni red, PDF oblika.