Select Page

MATEMATIČNO VEGOVO TEKMOVANJE

V četrtek, 21. marca, je na naši šoli potekalo šolsko matematično tekmovanje Kenguru za bronasto Vegovo priznanje. Na razredni stopnji se je tekmovanja udeležilo 475, na predmetni stopnji pa 178 učencev. Od tega je 171 učencev na razredni stopnji in 58 učencev na predmetni stopnji prejelo bronasto Vegovo  priznanje.

V četrtek, 4. aprila, je ravno tako na naši šoli potekalo področno matematično tekmovanje Kenguru, kjer so se učenci potegovali za srebrno Vegovo priznanje. Na področno tekmovanje se uvrstijo samo učenci 7., 8. in 9. razredov. Iz naše šole so se na tekmovanje uvrstili naslednji učenci.


7. razred

Erazem Martinjak 7.a
Pia Neža Šorli 7.a
Urban Dejak 7.c
Blaž Hudobivnik 7.c
Martin Maks Urbanc 7.č


 8. razred

Domen Kos 8.a
Luka Sajovic 8.a
Miha Mitić 8.b
Jaša Žnidar 8.b
Tjaša Gaberc 8.c
Nika Markun 8.č
Nina Katarina Štular 8.č


9. razred

Katja Stanovšek 9.a
Manja Jarc 9.b
Andraž Dejak 9.b
Eva Rogelj 9.c
Elena Kukovica 9.č
Barbara Domevščik 9.č


Od tega so srebrno Vegovo priznanje prejeli naslednji učenci.


7. razred

Urban Dejak 7.c
Blaž Hudobivnik 7.c
Martin Maks Urbanc 7.č


8. razred

Domen Kos 8.a
Luka Sajovic 8.a
Miha Mitić 8.b
Jaša Žnidar 8.b
Tjaša Gaberc 8.c
Nika Markun 8.č
Nina Katarina Štular 8.č


9. razred

 Katja Stanovšek 9.a
Manja Jarc 9.b
Andraž Dejak 9.b
Eva Rogelj 9.c
Barbara Domevščik 9.č


 

Učenca Urban Dejak in Martin Maks Urbanc sta se uvrstila na državno tekmovanje, ki je potekalo v soboto, 20. aprila, na Osnovni šoli Tržič.

 

Učenec Urban Dejak je na državnem tekmovanju prejel zlato Vegovo priznanje.

 

Vsem učencem iskreno čestitamo.

Vodja tekmovanja:

Mirjana Zeman