Select Page

Na likovnem natečaju »Potres«, ki ga je organizirala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje , sodelujejo tudi učenci naše šole.

Ustvarjali so na temo, kako ravnati ali pomagati ob naravnih nesrečah kot je potres.

Na regijskem izboru so za svoja kvalitetna likovna dela prejeli priznanja in praktične nagrade:

Ema Ahčin 7.a

Žiga Črnilec Kesič 7.a

Max Štern 7.b

Anja Ipavec Lakner 7.b

Učencem za lep uspeh čestitamo!

 Romana Renko, lik. ped.