Select Page

V šolskem letu 2012/2013 se je bralne značke udeležilo 675 učencev (od 947 učencev). Letos imamo 27 zlatih bralcev (14 na Matični šoli in 13 na Centru), to so tisti, ki so pridno brali skozi vsa leta od prvega do devetega razreda.

Prav vsem pohvale za pridno branje.