Select Page

Učiteljice dodatne strokovne pomoči smo 21. novembra za učence 7. razredov organizirale tehniški dan z naslovom Učenje za življenje. Učenci so aktivno sodelovali v štirih različnih delavnicah:

–      Hočem živeti

–      Različnost med nami

–      Krog izgub

–      Učenje učenja

V delavnicah so učenci spoznali, s kakšnimi težavami se srečujejo mladostniki v obdobju odraščanja. Pogovarjali so se o tem, kaj lahko naredijo, če sami zaidejo v težave, kako se takrat počutijo, kako težave rešujemo, na koga se pri tem lahko obrnejo. Učili so se razmišljati o sebi, razpravljali o svojem napredovanju skozi krog izgub in identificirali stopnjo, na kateri menijo, da se trenutno nahajajo. Sezanili so se, kako učenje vpliva na samopodobo in kako lahko izboljšamo učne navade ter učne tehnike.

Sklepni del delavnic je potekal v telovadnici. Učenci so po skupinah izdelali plakate in predstavili zgodbe mladostnikov, o katerih so se pogovarjali. Podali so svoja razmišljanja in nakazali rešitve do izhoda iz težav.

                                                                             Aktiv učiteljic DSP

WP_000663 WP_000664 WP_000677 WP_000680 WP_000684 WP_000685 WP_000686 WP_000687 WP_000691