Select Page

Dostop do ovrednotenih preizkusov in izpisa dosežkov vsakega učenca bo omogočen preko spletne strani http://npz.ric.si z učenčevo šifro (učenec jo je prejel 6. 5. 2014) in EMŠO številko, in sicer od 2. do 4. junija 2014 za 9. razred in od 9. do 11. junija 2014 za 6. razred. Aplikacija bo dostopna od 8. ure zjutraj na prvi dan do 20. ure zvečer na zadnji dan.
Učenci 9. in 6. razreda bodo v šoli imeli možnost vpogleda v ovrednotene preizkuse pod vodstvom učiteljev.

Starši devetošolcev in devetošolk imate možnost vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v sredo, 4. junija, 2014, od 13.00 do 15.30, na MATIČNI ŠOLI (Ul. XXXI. divizije 7a, Kranj).

Starši šestošolcev in šestošolk imate možnost vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v torek, 1o. junija, 2014, od 13.00 do 15.30, na MATIČNI ŠOLI (Ul. XXXI. divizije 7a, Kranj).

Učencem in staršem 6. in 9. razreda priporočamo, da sami doma pregledajo ovrednotene preizkuse in se ob nejasnostih oglasijo v šoli (v času vpogledov) za dodatno razlago. Učitelji izbranih predmetov bodo lahko takrat pojasnili morebitne nejasnosti pri ocenjevanju oz. bodo podali zahtevo za poizvedbo, če bo ugotovljena napaka pri ocenjevanju.