Select Page

16. oktobra 2014 je bila v okviru Združenih narodov ustanovljena svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo FAO. Zato na ta dan praznujemo Svetovni dan hrane.

Svetovni dan hrane nam ponuja priložnost za razmislek, da se poudari stisko 870 milijonov kronično podhranjenih ljudi na svetu in več kot miljardo ljudi, ki je prekomerno hranjenih. Tudi naraščajoče cene prehrane predstavljajo veliko grožnjo za varnost preskrbe s hrano predvsem v državah v razvoju.

 

V Sloveniji problema kronične lakote ni, se pa strokovnjaki intenzivno ukvarjajo s tem, kako odpraviti posledice neustreznega prehranjevanja in nezadostne telesne aktivnosti  oziroma posledične učinke nezdravega življenjskega sloga.

Prav je, da se zavedamo, da je Slovenija ena izmed redkih držav, ki ima organiziran sistem prehrane otrok in mladostnikov. Zato ima šola pomembno vzgojno in izobraževalno vlogo pri razvijanju zavesti o zdravi prehrani, zdravih prehranjevalnih navadah, kulturi prehranjevanja in odgovornega odnosa do sebe in  svojega zdravja.

Tema letošnjega svetovnega dneva hrane je, da naj hrana ne bo odpadek. Naj vsak izmed nas razmisli o tem.

 

                                                                                                                                Irena Hudobivnik