Select Page


ŽIVALSKI VRT IN BIOTEHNIŠKA FAKULTETA V LJUBLJANI

 


 

PETEK, 5.12.2014

Učitelji spremljevalci:
7. C – IRENA HUDOBIVNIK IN ROK KERN
7. Č – SONJA KIRIN-SLABE in TINA KALTENEKAR

RAZRED ZBOR ODHOD DELO NA BF MALICA DELO V ZOO OHOD-PRIHOD
7.C 7.45 8.00 9.00-10.30 10.30-11.00 11.00-12.30 12.30-13.30
7.Č 7.45 8.00 11.00-12.30 10.30-11.00 9.00-10.30 12.30-13.30

 

TOREK, 9.12.2014

Učitelji spremljevalci:
7. A – NATAŠA PRIMOŽIČ in MARK SLABE
7. B – MATEJ WOLF in VILMA CUNK

RAZRED ZBOR ODHOD DELO NA BF MALICA DELO V ZOO OHOD-PRIHOD
7. B 7.45 8.00 9.00-10.30 10.30-11.00 11.00-12.30 12.30-13.30
7. A 7.45 8.00 11.00-12.30 10.30-11.00 9.00-10.30 12.30-13.30

 

Navodila:

Zbor za vse učence je pred matično šolo. Reditelji za malico pred kuhinjo prevzamejo malico in jo razdelijo. Učenci potrebujejo majhen nahrbtnik za malico,topla oblačila, toplo obutev in dežnik, kajti ND bo v vsakem vremenu.

Vozači za prihod v šolo in za odhod domov uporabljajo šolski avtobus.
Ko se vrnemo v šolo, je še dovolj časa za šolsko kosilo, ki bo za vse prijavljene učence na matični šoli(ne pozabite na copate in kartico).

Cilji:

– učenci z neposrednim stikom spoznavajo različne organizme
– oblikujejo svoj odnos do živali
– naučijo se pravilnega  ravnanja in odgovornosti do živali in do narave na splošno
– opišejo značilnosti, življenjski prostor, način prehranjevanja in ogroženost posameznih živali iz 4-ih večjih debel strunarjev(dvoživke, plazilci, ptice, sesalci)-skupaj rešujejo naloge

 

VODJA  VILMA CUNK