Select Page

VABILO na uvodni posvet ob začetku projekta NasVIZ »Vrstniško nasilje – izziv lokalne skupnosti« Mestna občina Kranj, 19. marec od 13.00 do 14.30.

VABILO

na uvodni posvet ob začetku projekta NasVIZ

»Vrstniško nasilje – izziv lokalne skupnosti«

Mestna občina Kranj, 19. marec od 13.00 do 14.30

 

Omejevanje medvrstniškega nasilja ni zgolj izziv šole, saj gre za pojav, ki se poraja in odraža tudi v družinski, lokalni in širši družbeni skupnosti. Nasilja ne bomo zmanjšali le z izdelanimi pravili, kako obravnavati primere nasilnega ravnanja, pač pa predvsem s celostnim pristopom, ki predstavlja povezovanje šole z organizacijami v lokalnem okolju.

 

Na teh izhodiščih smo zasnovali projekt  Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v VIZ (NasVIZ), ki je financiran iz programa Norveškega finančnega mehanizma. Njegov namen je prispevati k celovitejšemu in učinkovitejšemu spoprijemanju s tem pojavom v vzgojno-izobraževalnih zavodih preko aktivnega partnerstva v lokalni skupnosti.

 

Projekt, ki bo potekal od februarja 2015 do aprila 2016, bi se rad uveljavil kot zgled preprečevanja vrstniškega nasilja v slovenskem prostoru. Nosilec projekta je Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, partnerji projekta pa so Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Vzgojni zavod Kranj, CSD Kranj – Dnevni center za mlade in družine Škrlovec, Društvo za nenasilno komunikacijo, The European Wergeland Centre – Oslo in Mestna občina Kranj.

 

Uvodni posvet na Mestni občini Kranj je namenjen predstavitvi temeljnih izhodišč projekta predstavnikom različnih organov in organizacij iz lokalne skupnosti, z namenom povezovanja vseh, ki lahko prispevajo k trajnostni uspešnosti prizadevanj za zmanjšanje vrstniškega nasilja.

 

Posvet bo otvoril župan MOK, sledil bo nastop učencev OŠ Simona Jenka, kratko predavanje o vrstniškem nasilju, predstavitev projekta in pogovor o obravnavani problematiki.

 

Veselimo se vaše udeležbe!

 

Župan MOK in Inštitut za kriminologijo s partnerji