Select Page

Spoštovani starši, s partnerji pri projektu Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno-izobraževalnih zavodih (krajše NasVIZ) smo neomajno prepričani, da lahko le v sodelovanju z vami uspešno preprečujemo in obravnavamo medvrstniško nasilje ter pomagamo vsem, ki ga doživljajo, izvajajo ali zgolj spremljajo.

Gre za kompleksen neželeni pojav, ki z razvojem komunikacijske tehnologije dobiva nove razsežnosti. Pomembno se nam zdi, da ga razumemo na poenoten način ter v zvezi z medvrstniškim nasiljem tudi usklajeno preventivno ravnamo in ukrepamo. Zgibanka s ključnimi sporočili, ki smo vam jo pripravili, je namenjena prav izhodiščnemu poenotenju naših pogledov za čimbolj učinkovito partnerstvo pri skupnih prizadevanjih. Nadajemo se, da jo boste naklonjeno sprejeli kot uporabno poljudno-strokovno gradivo. Pripravili smo tudi zgibanko za pedagoško osebje osnovne šole, otroke pa strokovno usmerjali, da so ustvarili svoje izdelke s ključnimi sporočili o medvrstniškem nasilju. Tekom projekta bomo še sodelovali, zaenkrat pa vljudno vabljeni k obisku spletne strani projekta  http://za-nenasilno-skupnost.si, ki jo dopolnjujemo z vsebinami.

Ker je v slogi in sloganih moč, složno pravimo: jaz, ti, mi – za nenasilje vsi!

Na povezavi najdete letak za starše.  Letak-starsi

  1. Mitja Muršič,

v imenu nosilca projekta (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani) in partnerjev