Select Page

V ponedeljek, 14. septembra je bila 1. seja šolske skupnosti in parlamenta, ki so se je udeležili predstavniki vseh oddelkov od 2. do 9. razreda naše šole.

Predstavniki so se dogovorili, kako bo delo v šolski skupnosti in parlamentu potekalo v tem letu. V svoj načrt dela so zapisali  obeležitev Tedna otroka (5. do 11. oktober) in sprejem prvošolcev v šolsko skupnost, delo otroškega parlamenta na šoli in v okviru občine na temo »Pasti mladostništva«, skrb za urejeno šolsko okolico (»zelena straža«),  ogreli so se za branje knjig s področja mladostniške problematike, potrdili pa so tudi številne humanitarne akcije:

– zbiranje odpadnega papirja (oktober in april)

– zbiranje hrane (december – pomoč otrokom in družinam v stiski)

– zbiranje šolskih potrebščin (maj – pomoč otrokom in družinam v stiski)

– zbiranje plastičnih zamaškov (celo leto – pomoč društvu Vesele nogice)

– zbiranje odpadnih kartuš (celo leto – pomoč Rdečim nosom).

 

Na seji so predstavniki oddelkov tudi izvolili predsednika šolske skupnosti in parlamenta in njegovo namestnico.

Predsednik bo v šolskem letu 2015/16 ERAZEM PIVK iz 9. b razreda, njegova namestnica pa NEŽA PETERNEL, prav tako iz 9. b razreda.

Obema čestitamo za izvolitev in želim veliko delovne vneme in uspešno opravljenih nalog.

 

mentorice šolske skupnosti