Select Page

LITERARNI NATEČAJ 2015/16

Na začetku šolskega leta smo na šoli razpisali 2. literarni natečaj v okviru projekta Sistemski pristop k reševanju nasilja, na katerem so učenci od prvega do devetega razreda pisali o svojem čustvovanju, razmišljanju in doživljanju sebe, ljudi in sveta. Ustvarjali so na tri predpisane teme:

Jaz in ti
Rad/a imam
Svet v meni in jaz v svetu

Prejeli smo več kot sto literarnih prispevkov, med katerimi so prevladovale pesmi. Tričlanska komisija (Irena Oman, Tonja Krek in Alenka Kuhar) je imela zahtevno delo, saj je bilo veliko prispevkov vrednih nagrade.

 

NAGRAJENCI

Ema Krajnik, 8. a
Anej Mohar, 7. b
Mina Drinovec, 8. b
Aljaž Troppan, 8. č
Gaja Bumbar, 7. b
Urša Ahčin, 7. b
Luka Dubravica, 9. c
Miha Rus, 7. a
Mark Gazvoda, 7. a
Simon Perhoč, 4. b
Katrina Žganec, 3. g
Pija Marija Mivšek, 5. t
Tara Ciperle, 5. t
Maks Hudobivnik, 4. g

Nagrajenci bodo prejeli lepo nagrado, večino literarnih prispevkov bomo objavili v šolskem glasilu in v Šmoncah, glasilu projekta Nas VIZ.

Vsem učenkam in učencem ter njihovim mentoricam se zahvaljujemo za sodelovanje in jim iskreno čestitamo.

                                                                                         Vodja natečaja
Alenka Kuhar