Select Page

URNIK ZA 1. ŠOLSKI DAN


MATIČNA ŠOLA – predmeta stopnja

ura 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 9.C
2. ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS
3. ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS
4. SLJ MAT TIT ZGO SLJ MAT TJA KEM GLA BIO
5. ŠPO ŠPO MAT SLJ MAT TJA DKE FIZ BIO KEM

 


CENTER – predmetna stopnja 

ura 6.Č 6.D 7.C 7.Č 8.C 8.Č 9.Č
2. ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS
3. ODS ODS ODS ODS ODS ODS ODS
4. MAT ZGO NAR SLJ DKE TJA SLJ
5. SLJ ŠPO ZGO MAT TJA DKE LUM