Select Page

Tudi v šolskem letu 2018/19 bo jutranje varstvo organizirano le za učence prvih razredov.

 

Spoštovani starši!

 

Tudi v šolskem letu 2018/19 bo jutranje varstvo organizirano le za učence prvih razredov.

V kolikor bo zaradi utemeljenih razlogov vaš otrok v šol. letu 2018/19 vseeno potreboval jutranje varstvo, NUJNO do 26. aprila 2018 v tajništvo šole (OŠ Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj) pošljite pisno prošnjo. Našo odločitev vam sporočimo po pošti do 10. julija 2017.

Prošnja za jutranje varstvo v izjemnih primerih. wordpdf

     ravnatelj Rudolf Planinšek