Select Page
Spoštovani starši!

Tudi v šolskem letu 2019/20 bo jutranje varstvo organizirano le za učence prvih razredov.

V kolikor bo zaradi utemeljenih razlogov vaš otrok v šol. letu 2019/20 vseeno potreboval jutranje varstvo, NUJNO do 30. aprila 2019 v tajništvo šole (OŠ Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj) pošljite pisno prošnjo. Našo odločitev vam sporočimo po pošti do 10. julija 2019.

Prošnja za jutranje varstvo v izjemnih primerih: PDF ali DOC