Select Page

V ponedeljek, 24. 6. je zadnji šolski dan. Urnik bo nekoliko prilagojen:

  • 1.šolska ura odpade (šolski avtobus bo vozil kot sicer za 2. uro)
  • od 2. do 4. šolske ure bo pouk in vmes proslava ob dnevu državnosti
  • 5. uro bo podelitev spričeval z razredniki (konča se ob 11.50).

Po podelitvi bo možno kosilo za prijavljene učence, avtobus za vozače predmetne stopnje bo odpeljal izpred obeh šol ob 12. 20 .Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bosta potekala kot običajno.

Otroci, ki bodo zadnji šolski dan odsotni, lahko spričevalo prevzamejo v tajništvu matične šole od 26. 6. do 12. 7. v dopoldanskem času. V avgustu bo prevzem možen od 19. avgusta dalje. Spričevalo lahko prevzame učenec ali njegovi starši oz. skrbniki. V primeru, da želite, da prevzame spričevalo tretja oseba, naj prinese s seboj pooblastilo staršev.