Select Page

Otroci, ki so bili zadnji šolski dan odsotni, lahko spričevalo prevzamejo v tajništvu matične šole od 26. 6. do 12. 7. v dopoldanskem času. V avgustu bo prevzem možen od 19. avgusta dalje.

Spričevalo lahko prevzame učenec ali njegovi starši oz. skrbniki. V primeru, da želite, da prevzame spričevalo tretja oseba, naj prinese s seboj pooblastilo staršev.