Select Page

ŠPORTNI DAN 8.RAZRED PETEK, 23.4.2021

NAVODILA

Pri izvedbi športnega dne se upoštevajo navodila NIJZ-ja in vsi epidemiološki ukrepi.

Športni dan bodo učenci izvedli v dveh delih:

  • Skok v višino v telovadnici MŠ (razredi iz MŠ) in šole CE (razredi iz CE)

po razporedu

  • Plavanje in vodne aktivnosti na pokritem Olimpijskem bazenu v Kranju po razpored

SKOK V VIŠINO

V višino skačejo vsi učenci v razredu. Oblečeni morajo biti v športno opremo. Pred tekmovanje se morajo primerno ogreti. Razredniki poskrbite za seznam učencev, ki ga pošljete na MŠ Duši Jazbec na CE pa Robiju Kukovič.

PLAVANJE NA BAZENU

VSTOPNINA: 2,50€/učenca, plačilo po položnici

Učenci odidejo na bazen pod spremstvom učitelja spremljevalca in  počakajo na recepciji bazena, kjer bodo dobili navodila učitelja Andreja Pirca. Učenci potrebujejo za plavanje kopalke (ne kopalne hlače), brisačo, dekleta plavalno kapo, lahko plavalna očala. Ker se bazenski sušilci ne smejo uporabljati, naj imajo učenci s seboj tudi sušilec za lase. Kdor ne bo plaval, gre v bazenski prostor. Plavanje bo trajalo 45 minut.  

RAZPORED MŠ

          Z B O R                 B A Z E N             T E L O V A D N I C A            M A L I C A

8.A    7.40 (MŠ)            8.00-9.00                  9.30 – 10.30                       9.15 MŠ

         glavni vhod  

8.B    7.40 (MŠ)           10.00-11.00               8.00- 9.15                         9.30 MŠ

         Telovadnica

8.C    9.15                   12.00-13.00                10.15-11.30                       9.45 MŠ

       V matičnem razredu

UČITELJI SPREMLJEVALCI: poskrbijo za malico, učence spremljajo od šole do bazena in nazaj do šole. Vodijo evidenco prisotnih učencev, seznam oddajo vodji ŠD Duši Jazbec. Poskrbijo za red in primerno obnašanje na bazenu in v šoli.

8.A Glastovec

8.B  Renko, Maksimović

8.c Delić

RAZPORED ŠOLA CENTER

        Z B O R              B A Z E N                   T E L O V A D N I C A            M A L I C A

8.Č    8.15                 9.00 . 10.00                 10.30 – 12.00                        8.30

V matičnem razredu

8.D    8.15                11.00-12.00                 8.30 – 10.00                          10.00

Telovadnica

UČITELJI SPREMLJEVALCI

poskrbijo za malico, učence spremljajo od šole do bazena in nazaj do šole. Vodijo evidenco prisotnih učencev, seznam oddajo vodji ŠD Duši Jazbec. Poskrbijo za red in primerno obnašanje na bazenu in v šoli.

8.Č ZENJILOVSKI, VREČEK

8.D ŠVABIČ

UČITELJI SPREMLJEVALCI NA BAZENU:

PIRC ANDREJ

PIRC ALENKA

UČITELJI V TELOVADNICI NA SKOKU V VIŠINO:

VLASTA GODNIČ MŠ

DUŠA JAZBEC       MŠ

ROBERT KUKOVIČ CE

                                                                                              Vodja ŠD:

                                                                                            Duša Jazbec