Select Page

Tudi v šolskem letu 2020/21 z našimi učenci ponovno sodelujemo v iEARN projektu Beremo z mačkom Murijem. Vključeni smo vsi drugošolci, ter razred prvošolcev in tretješolcev. S projektom želimo na prijazen in zanimiv  način razvijati veselje do branja ter spodbujati druženje ob knjigi s starši, starimi starši in prijatelji. Glavni namen projekta je izboljšati bralno pismenost učencev.

Žal nam razmere tekom šolskega leta niso dopuščale, da bi projekt potekal tako kot ostala leta, zato smo dejavnosti in izvedbo le tega prilagodili.

Muri ni mogel spremljati učence na njihovem domu, nas je pa lahko opazoval v razredu in tudi preko ur zooma.

Z mesecem januarjem smo dobili šolo partnerico, kateri so se večina razredov predstavili, na koncu projekta pa si bomo izmenjali bralne dnevnike oziroma predstavitve naših dejavnosti.

Letos nas je maček Muri popeljal v čaroben svet domišljije in na nepozabne dogodivščine na malo drugačen način. Tudi tako mu je bilo prijetno, zabavno in poučno.

Koordinatorica projekta: Mojca Šarlija

Slika 1 Maček Muri (1. razred)
Slika 2 Bralni list (2. razred) 
Slika 3 Murijeva dogodivščina (2. razred)