Select Page

NAŠI UČENCI MEDVRSTNIŠKE POMOČI IN RDEČEGA KRIŽA SO TUDI LETOS PREJELI NAZIV

VSEM UČENCI ČESTITAMO ZA TAKO PLEMENITO DELO!

Mentorici: Irena Hudobivnik in Bogdana Mikša