Home » Beseda ravnateljice » Kontaktni matična šola

Kontaktni matična šola

Kontaktni matična šola2022-09-12T12:37:05+02:00

Matična šola

Tajništvo 04 / 255 97 00 Mojca Švab
mojca.svab@osjenka.si
Zbornica Ul. XXXI. divizije 7a 04 / 255 97 16
Ravnateljica 04 / 255 97 02 Ingrid Klemenčič
Ingrid.klemencic@osjenka.si
Pomočniki ravnateljice 04 / 255 97 05 Bojan Švabić
Bojan.svabic@osjenka.si
04 / 255 97 06 Mateja Urbiha
mateja.urbiha@osjenka.si
Svetovalna služba 04 / 255 96 73 psihologinja Špela Debeljak
spela.debeljak@osjenka.si
04 / 255 96 99 psihologinja Simona Kogelnik Ekar
simona.kogelnik@osjenka.si
04 / 255 96 97 pedagoginja mag. Tina Kaltenekar
tina.kaltenekar@osjenka.si
Blagajna – obračun oskrbnin 04 / 255 97 13 Mateja Žumer
mateja.zumer@osjenka.si
04 / 255 96 91 Špela Berčič
spela.bercic@osjenka.si
Računovodstvo 04 / 255 97 08 Tanja Krišelj
tanja.kriselj@osjenka.si
Kuhinja – centralna 04 / 255 97 15 prehrana@osjenka.si
Knjižnica 04 / 255 97 14 Matična šola

Kontakti – podružnični šoli

PODRUŽNIČNA ŠOLA GORIČE Srednja vas, Goriče 1, 4204 Golnik
Vodja šole Jana Dubravica
Tel. 04 / 255 96 81
Zbornica 04 / 255 97 01
E-mail osljsjgor@guest.arnes.si
PODRUŽNICNA ŠOLA  TRSTENIK Trstenik 39, 4204 Golnik
Vodja šole Alenka Šturm
Tel. 04 / 255 96 88
Zbornica 04 / 255 96 85
E-mail osljsjtr@guest.arnes.si

 

 

Go to Top