Home » Beseda ravnateljice » Kontaktni matična šola

Kontaktni matična šola

Kontaktni matična šola2024-05-06T14:38:09+02:00

Matična šola

tel. številka E-naslov
ravnateljica 04 / 255 97 02 Ingrid Klemenčič, ingrid.klemencic@osjenka.si
tajništvo 04 / 255 97 00 Mojca Švab, mojca.svab@osjenka.si
zbornica, Ul. XXXI. divizije 7a 04 / 255 97 16
pomočnica ravnateljice 04 / 255 97 06 Mateja Urbiha, mateja.urbiha@osjenka.si
pomočnik ravnateljice 04 / 255 97 05 Bojan Švabić, bojan.svabic@osjenka.si
blagajna – obračun oskrbnin 04 / 255 97 13 Mateja Žumer, mateja.zumer@osjenka.si
računovodstvo 04 / 255 97 08 Tanja Krišelj, tanja.kriselj@osjenka.si
knjigovodkinja 04 / 255 96 91 Špela Berčič, spela.bercic@osjenka.si
knjižnica – Matična šola 04 / 255 97 14 Mojca Finžgar Eleršek, mojca.fe@osjenka.si
računalnikar 04 / 255 97 11 Luka Flajnik, luka.flajnik@osjenka.si
E-naslov o-sjkranj.kr@osjenka.si
spletna stran www.osjenka.si

Kontakti – podružnični šoli

PODRUŽNIČNA ŠOLA GORIČE Srednja vas, Goriče 1, 4204 Golnik
Vodja šole Jana Dubravica
Tel. 04 / 255 96 81
Zbornica 04 / 255 97 01
E-mail osljsjgor@guest.arnes.si
PODRUŽNICNA ŠOLA  TRSTENIK Trstenik 39, 4204 Golnik
Vodja šole Alenka Šturm
Tel. 04 / 255 96 88
Zbornica 04 / 255 96 85
E-mail osljsjtr@guest.arnes.si
Go to Top