Home » Beseda ravnateljice » Naša vizija

Naša vizija

Naša vizija2022-08-17T12:56:25+02:00

Na naši šoli se trudimo, da bi
učenci pridobili čim več znanja in
razvili vrednote, ki so
pomembne za vsakega posameznika.

Želimo omogočiti vsakemu posebej
optimalne pogoje za razvoj
njegovih sposobnosti.

Naša vizija je vzpostaviti
Ustvarjalni in sodelovalni odnos vseh
vpletenih v učno-vzgojni proces,
ter varen šolski prostor za vse.

Go to Top