Home » Beseda ravnateljice » Vodstvo šole

Vodstvo šole

Vodstvo šole2022-08-19T11:02:06+02:00

Vodstvo šole
Ravnateljica Mag. Ingrid Klemenčič
Pomočnica ravnateljice Mateja Urbiha
Pomočnik ravnateljice Bojan Švabič

 

Uprava
Tajnica VI Mojca Švab
Računovodkinja Tanja Krišelj
Knjigovodkinja Špela Berčič
Knjigovodkinja Mateja Žumer
Šolska svetovalna služba
Psihologinja Špela Debeljak
Pedagoginja Mag. Tina Kaltenekar
Psihologinja Simona Kogelnik Ekar
Knjižničarki
Mojca F. Eleršek, Tanja Kompan
Računalničarja
Luka Flajnik, Urška Glastovec
Go to Top