Home » Novice » Jenkovi dnevi

Jenkovi dnevi

Jenkovi dnevi

Slovenski pesnik, pisatelj in kulturni delavec Simon Jenko se je rodil 27. oktobra 1835 v vasi Podreča na Sorškem polju. Osnovno šolo je obiskoval v Smledniku in Kranju, gimnazijo pa v Novem mestu in Ljubljani, kjer je sku­paj z nekaterimi sošolci izdajal rokopisni list Vaje. Najprej je na željo staršev v Celovcu študiral za duhovnika, a ker pri tem ni čutil veselja, je odšel študirat na Dunaj (najprej jezikoslovje in zgodovino, nato pravo). Zaradi bolezni študija ni dokončal, zaposlil se je kot pripravnik pri notarju v Kranju in nato pri odvetniku v Kamniku, nekaj mesecev pred smrtjo se je preselil v Kranj. Umrl je 18. oktobra 1869, pokopan pa je v Prešernovem gaju.

Čeprav je živel le 34 let, je poleg zbirke Pesmi (1865) in številnih drugih pesmi napisal tudi kratke pripovedi Spomi­ni, Tilka in Jeprški učitelj. Pisal je domoljubne pesmi, ki so opevale bodisi žalostno slovensko preteklost ali pa napovedovale lepšo prihodnost in spodbujale slovenskega človeka, pisal je tudi pesmi o naravi, v pesmih izpovedoval ljubezenska čustva, svojo osamljenost in življenjsko nesrečo.

Ker konec oktobra obeležujemo tako rojstvo kot smrt Simona Jenka, smo se ga v oktobru spomnili tudi mi. V začetku meseca so šestošolci v sklopu kulturnega dneva Po Jenkovi poti ustvarjali plakate o pesniku in poprijeli za pero ter pisali pesmi. Najlepše plakate in nekatere pesmi smo nato obesili v zgornji avli šole. Razstavili smo tudi knjige, v katerih so zbrane njegove pesmi in druga dela.

  1. oktobra pa smo se Jenku poklonili še s proslavo, ki je najprej potekala za učence razredne in predmetne stopnje. S pripovedjo o njegovem življenju, recitacijami njegovih pesmi in glasbenimi točkami smo pobliže spoznali pesnika, po katerem nosi ime naša šola. Sklepna misel proslave je bila povzeta iz njegove pesmi Želje:

Dragi učenci in učenke ter spoštovani učitelji in učiteljice, imejte peruti in preletite širni svet ter v njem poiščite miren kotiček, kjer boste sami svoj gospodar. A pri tem nikakor ne ovirajte srca, da čuti, željam pa ne dajajte ozkih mej, ampak jim na široko odprite vrata v svet. In ker je bil Jenko srčen mož, se tudi za nas spodobi, da ostanemo šola s srcem!

2022-10-28T12:52:12+02:00
Go to Top