Home » Novice » TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Na dan slovenske hrane, ki ga obeležujemo vsak tretji petek v novembru, letos 18. novembra, bo že dvanajstič potekal Tradicionalni slovenski zajtrk.

V ta projekt so vključeni vrtci, osnovne šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter druge institucije oz. javni zavodi. Praznovanju dneva slovenske hrane z izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka se vsako leto pridružuje tudi vedno več posameznikov in podjetij.

Glavni namen dneva slovenske hrane je poudarjanje v Sloveniji pridelane hrane, ki se ji na ta dan nameni dodatno pozornost, pridelovalcem in predelovalcem hrane – našim kmetom, kmetijskim in živilskim podjetjem ter zadrugam – pa posebno priznanje. S praznovanjem dneva slovenske hrane in odločitvami za lokalno pridelano hrano, podpiramo napore naših pridelovalcev in predelovalcev hrane in izražamo spoštovanje do njihovega dela.

Letos že dvanajstič po vrsti

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk bo že dvanajsti po vrsti in bo potekal pod sloganom »Zajtrk z mlekom – super dan«. Navezoval se bo namreč na pomen uživanja mleka in mlečnih izdelkov v vsakdanji prehrani.

Tradicionalni slovenski zajtrk sestavljajo kruh, maslo, med, mleko in jabolko ali drugo sadje slovenskega porekla. Prepoznavanje v Sloveniji pridelanih in predelanih kakovostnih proizvodov omogočajo sheme kakovosti Ekološka pridelava, Izbrana kakovost – Slovenija in Integrirana pridelava, s katero se ponašajo kmetijski pridelki oziroma živila, ki so bila pridelana na ekološki način ali s posebnimi lastnostmi kot so sestava, okolju prijazno pridelava, kakovost surovin, dobrobit živali, način krmljenja, dolžina transportnih poti, predelava, hitrost predelave surovin.

Učenje o pomenu prehrane že od malih nog

Glavni namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je, da že najmlajši spoznajo pomen kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva in varovanja okolja. Prav tako je eden ciljev poudarjanje pomena zajtrka za zdravo in uravnoteženo prehrano. Ljudje ki redno zajtrkujejo imajo boljše prehranske navade, saj v svojo prehrano vnesejo več prehranskih vlaknin, manj nasičenih maščob in lažje vzdržujejo primerno telesno težo. Vsakodnevni zajtrk poskrbi tudi za jutranjo energijo, ki jo še posebej otroci in mladostniki potrebujejo za lažje sledenje učnemu procesu.

Pobuda je vedno bolj prepoznavna in dobrodošla med širšo javnostjo.


Tudi v letošnjem šolskem letu smo se pridružili izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk- TSZ. Zelo pomembna je podpora in vloženo delo učiteljev, učiteljic, vzgojiteljev, vzgojiteljic, organizatorjev šolske prehrane, kuharjev in ostalega osebja.
S projektom smo želeli spodbuditi promocijo lokalne pridelave in predelave hrane, zdravega načina prehranjevanja in skrbi za okolje in preko sistema javnega naročanja spodbuditi naročanje domače hrane.

TSZ bo potekal v petek, 18.11.2022 .Vsi otroci v vrtcu in šoli so dobili enak zajtrk- črn kruh, maslo, med, jabolko in mleko- vse domačega porekla.

Pri projektu sodelujejo naslednje inštitucije:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za izobraževanje , znanost, kulturo in šport, Ministrstvo za zdravje, Čebelarska zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod – enota Kranj, Gospodarska zbornica Slovenije, NIJZ Kranj, Zavod za šolstvo, Gospodarsko interesno združenje mlekarstva.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino in otroke in s tem tudi širšo javnost o:
– pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad
– prednosti lokalno pridelanih živil
– domače pridelave in predelave
– pravilnem ravnanju z odpadki
-ravnanju z embalažo
– pomenu gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Ta dan se obeležuje s projektom Tradicionalni slovenski zajtrk. V okviru učnih vsebin bodo učitelji in vzgojitelji v šolah in vrtcih posvečali pozornosti LOKALNO PRIDELANI HRANI.

ZAKAJ UŽIVATI LOKALNO HRANO?
– sezonsko dostopnejša
– več vitaminov in mineralov
– višja hranilna vrednost
– ohranjanje domačih delovnih mest
– ohranjanje poseljenost, obdelanost in urejenost slovenskega podeželja
– manjša embalaža- varovanje okolja
– samooskrba s hrano v državi


OŠ SIMONA JENKA KRANJ
SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI

– PREDSTAVITEV POKLICA: ČEBELAR PEK , MLEKAR in SADJAR
– LOKALNO GOR projekt- LAS Gorenjska košarica- povezava šole z lokalno skupnostjo Gorenjske- obisk kmetije, Kmetijsko Gozdarski zavod Kranj- pri pouku gospodinjstva
– IZBIRNI PREDMET NAČINI PREHRANJEVANJA- priprava tradicionalnih slovenskih zajtrkov
– SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE TER POT MLEKA- torek ob 11.00 uri

PETEK, 18.11.2022

OŠ Simona Jenka Kranj bo obeležila ta dan in ta vseslovenski projekt z delom vseh učiteljev in učiteljic, vzgojiteljic v šoli in drugih delavcev šole v tej smeri.
– Pri urah oddelčne skupnosti bodo razredniki spregovorili o tej tematiki. Na jedilnikih je lokalno pridelana slovenska hrana.

V prvih razredih in enoti vrtca bo lokalni čebelar spregovoril o pomenu čebelarstva za naše okolje in predvajal kratki film o pomenu čebel za naše okolje.

Predvajali se bodo tudi filmi o pomenu mleka in mlečnih izdelkov v vsakdanji prehrani, letošnja zgodba tradicionalnega slovenskega zajtrka- ZAJTRK Z MLEKOM- SUPER DAN!

– V avli matične šole bosta ob 11.00 uri dve stojnici- različne vrste kruha in različne vrste jabolk
– 6. razred- KGZ Kranj- predavanje o mleku in mlečnih izdelkih

Na ta dan so za izbiro živil poskrbeli lokalni dobavitelji živil:
Jagodic Andreja – mleko, surovo domače maslo
Markuta Janez- Čadovlje- jabolka
Čebelarsko društvo Kranj- čebelar Iztok Poredoš- akacijev med
Pekarna Triler Klemen- peka kruha
Kmetija Gregorc Praše- domač kruh iz krušne peči – vrtec

Vodja prehrane

2022-11-18T09:35:35+01:00
Go to Top