Home » Novice » Zlato priznanje – geografija

Zlato priznanje – geografija

ZLATO PRIZNANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE

 

V soboto, 1.4.2023, je na Škofijski gimnaziji v Vipavi potekalo državno tekmovanje iz znanja geografije za osnovnošolce in srednješolce. Po podatkih organizatorja Zavoda RS za šolstvo se ga je udeležilo skoraj 250 tekmovalcev in več kot 100 mentorjev iz vse Slovenije in tudi zamejstva.

Cilji tekmovanja so širjenje in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju geografije za osnovne šole, popularizacija geografije, odkrivanje in spodbujanje za geografijo nadarjenih učencev, motiviranje za nadaljnje poglabljanje znanja s področja geografije, spodbujanje in razvijanje terenskega raziskovanja ter spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Tekmovanje je sestavljeno iz obveznega pisnega dela na šolski ravni in obveznega pisnega ter terenskega dela na državni ravni. Šolska raven je sestavljena iz dveh sklopov: obča ter regionalna geografija in vsebine iz virov in literature. Letošnja tema tekmovanja je bila geografija voda. Na državni ravni je dodan še sklop iz terenskega dela, kjer na podlagi opazovanja pokrajine in branja zemljevidov tekmovalci rešujejo naloge.

 

Na državno tekmovanje se je uvrstila učenka 7.a razreda HANA KETE, ki je osvojila ZLATO priznanje iz znanja GEOGRAFIJE.

Za izjemen dosežek ji ČESTITAMO.

2023-05-03T13:18:18+02:00
Go to Top